روغن کلزا فرابکر و ارگانیک درنیکا ۷۵۰ میلی لیتر

34,000 تومان

روغن آفتاب گردان فرابکر و ارگانیک درنیکا

حجم ظرف : ۷۵۰ میلی لیتر

%۱۰۰ خالص و ارگانیک (بدون افزودنی و مواد نگهدارنده،عدم استفاده از کود های شیمیایی و سموم )

شماره پروانه بهداشت : ۱۲/۱۱۹۷۶

شماره جواز ارگانیک پارس گواه :۹۷-۹۶-۰۰۶-۸-

موجود در انبار

روغن کلزا فرابکر و ارگانیک درنیکا ۷۵۰ میلی لیتر

34,000 تومان