روغن آفتابگردان فرابکر و ارگانیک درنیکا ۷۵۰ میلی لیتر

32,000 تومان

روغن آفتاب گردان فرابکر و ارگانیک درنیکا

حجم ظرف : ۷۵۰ میلی لیتر

%۱۰۰ خالص و ارگانیک ( بدون افزودنی و مواد نگهدارنده ، عدم استفاده از کود های شیمیایی و آفت کش)

تولید شده به روش پرس سرد

شماره پروانه بهداشت : ۱۲/۱۱۹۷۵

شماره جواز ارگانیک پارس گواه :۹۷-۹۶-۰۰۶-۸-

موجود در انبار

روغن آفتابگردان فرابکر و ارگانیک درنیکا ۷۵۰ میلی لیتر

32,000 تومان