آدامس طبیعی و بدون قند وَن

7,100 تومان

آدامس طبیعی بدون قند وَن

تهیه شده از : صمغ طبیعی درخت بنه (سقز)

شماره پروانه بهداشت :۴۱/۱۰۰۹۰

دارای گواهینامه های :ایزو ۲۲۰۰۰-۲۰۰۵-۹۰۰۱-۲۰۰۸

دارای نشان توث فرندلی سوئیس

ساخت ایران-کردستان

موجود در انبار

آدامس طبیعی و بدون قند وَن

7,100 تومان