آدرس فروشگاه خوشه چین

آدرس  دفتر : اصفهان – بزگراه شهید آقا بابایی – خیابان فرهنگ  – خیابان شهید کشاورز – کوچه ۱۷ انبار :اصفهان – بلوار کشاورز –  میدان۹ دی- خیابان قائمیه – گلزار یکم – کوچه شقایق – پلاک ۳۲

تلفن تماس

۰۳۱-۳۵۸۰۹۲۴۳ ساعت تماس ۱۰ تا ۱۷در روزهای کاری ۰۹۱۳۴۴۰۳۰۵۰ تماس در ساعات غیر اداری

ایمیل

info@khushechin.ir